Ejendommen er solgt!

Plejlstrup land- og skovbrug

Værelser:10
Antal plan:3
Boligareal:520m²
Driftsbygninger:4.815 m²
Grundareal:105,5 ha
Kælderareal:68m²
Byggeår:1870
Ombygget år:1978
Sagsnummer:1441-14
Kontantpris:16.750.000
Ejerudgift md.:2.002
Forbrugsafhængig udgift md.:1.432
Beskrivelse

Beliggende i Himmerland mellem Aars og Støvring og udgør i alt 105,5 ha, samlet i et stykke.
Denne særdeles attraktive ejendom, er beliggende i et meget naturskønt og stærkt kuperet landskab, der omfatter marker, skov, engarealker, søer samt Sønderup å, rummer et rigt og alsidigt dyre- og planteliv, der giver gode muligheder for jagt, fiskeri, ridning og andre unikke natur- og friluftsoplevelser.
Hovedoverskrifterne for denne ejendom er:
- erhvervsmuligheder med agerjord, enten egen drift eller udlejning
- engarealer, velegnede til afgræsning af kødkvæg
- skovdrift evt. udvidet med juletræsproduktion
- driftsbygninger for egen virksomhed eller udlejning
- en pragtfuld, ugenert beliggende bolig
- for ridesportsinteresserede masser af ridestier på egen jord
- et unikt naturområde med god jagt
- fiskeri på begge sider af Sønderup å i en strækning på ca. 2 km.
- bolig med plads til flere generationer

Hovedbygningen.
Tilkørsel til ejendommen sker ad asfalteret privat allé, og boligen er således beliggende i god afstand fra offentlig vej. Boligen er opført i 1930 og løbende udbygget og forbedret. Boligens bebyggede areal udgør 382 m2 samt udnyttet 1. sal på 138 m2, i alt 520 m2. I en mindre del af boligen er der indrettet kælder. Boligen er opført i mursten med pudsede facader, nyere mahognivinduer og -døre samt nyt tag i vingetegl. Nyere tilbygning med tagpap.
Boligen har tidligere været indrettet som to-families-bolig, hvilket let vil kunne genetableres.
Boligen fremtræder overalt velholdt og i god stand og rummer mange spændende detaljer.
Fra boligens mange store vinduespartier er der panoramaudsigt ud over marker, eng og skov, og fra boligen er der direkte adgang ud til flere terrasser og haven, hvorfra der er anlagt stier, der fører rundt i skoven.
Boligen er forsynet med varme fra et centralt stokerfyr.
Vandforsyning fra egen boring. Vandet er af god kvalitet iflg. Vandanalyse.
Jorden.
Af ejendommens 105,5 ha udgør landbrugsjorden 55,27 ha let muldet jord, bortforpagtet til en lokal landmand, der dyrker jorden i almindelig omdrift. Forpagtningskontrakten løber foreløbigt til ultimo 2017.
Plejlstrup plantages skovareal, der ikke er omfattet af fredsskovspligt, er på 43 ha og består overvejende af nåleskov. Der er desuden løbende suppleret med løvtræsbeplantninger, der dels stabiliserer nåletræsbevoksningerne, dels giver en smuk variation samt gode vilkår for vildtet. Mulighed for frasalg af 45 ha agerjord.
Eng, ådal, å og sø udgør tilsammen 4,3 ha og er registreret som beskyttet natur på ejendommen.
Hverken jagten eller fiskeriet er udlejet.
Restarealet på 3 ha udgøres af gårdsplads, have, vej samt bebyggede arealer.
Driftsbygningerne.
Samtlige driftsbygninger, der samlet udgør ca. 4800 m2, delvist udlejet, er løbende blevet vedligeholdt og giver mulighed for mange former for anvendelse, f.eks. for drift af virksomhed eller dyrehold. Desuden forefindes kontorfaciliteter, velfærdsrum / kantine, hestebokse og garager.
I øjeblikket er der lejeindtægter fra jorden og 4 lejemål på driftsbygninger, ialt 433.850 kr/ år. P.t. udlejet 2.169 m2 driftsbygninger.
Bygningsrids og indblik i, hvor arealerne er beliggende, se DOKUMENTER på hjemmesiden.

Mie HansenEjendomsmægler & Valuar
mie@evaldborup.dk