Knudseje Hovedgaard

Værelser:8
Antal plan:1
Boligareal:430m²
Driftsbygninger:2.978 m²
Grundareal:58,4 ha
Byggeår:1710
Ombygget år:2000
Sagsnummer:1628-19
Kontantpris:25.000.000
Ejerudgift md.:6.396
Beskrivelse

I det let kuperede terræn tæt ved Voer Å og vest for Sæby, ligger Knudseje hovedgård, hvor hovedbygning, østfløj og en del af udendørsarealerne blev fredet helt tilbage i 1939.

Knudseje udgøres af en hovedbygning med to sidelænger, der tilsammen med en anseelig avlsgård danner et sluttet anlæg. Adgang sker gennem en portåbning i avlsgården fra nord, og hovedbygningen ligger centralt i aksen mod syd. Det store gårdmiljø er anlagt med græsplæne, og hovedbygningen og de to sidefløje er afgrænset fra avlsgården (driftsbygningerne) ved en række store linde træer og en lav mur med piller og krukker.

Hovedbygningen står i hvidkalket grundmur over en sokkel af granitkvadre. En muret gesims danner overgang til det let opskalkede heltag, som er belagt med røde tegl og udført med halvvalm. I rygningen ses fire skorstene. Centralt på facaden er et fremtrukket indgangsparti med frontkvist, lisener og kvaderpuds omkring døren, som udgøres af en tofløjet fyldingsdør med rundbuet overvindue. På den vestre del af facaden er endnu en tofløjet fyldingsdør. Vinduerne er dels fire-, dels seksrammede og gråmalede. Adgang til haven sker via en tofløjet havedør med glas, omkranset af kvaderpuds. Fra døren når man via en trappe en halvcirkelformet terrasse. I den østre gavl er tilføjet en mindre muret forbindelsesbygning til sidefløjen, og en hævet terrasse med udgang fra køkkenet. Huset har høj kælder mod haven, og adgang til denne sker via en revlelem såvel som en indvendig trappe. Kælderen har vægge af kampesten, og et pikstensbelagt gulv, samt kraftige trækonstruktioner til bæring af stueetagen. Tagrummet fremstår, foruden et kvistværelse, uudnyttet og rummer nogle langsgående konstruktioner til bæring af stueetagens loftsbjælker.

Bygningerne er nænsomt renoveret, med nyere plankegulve, limfarvede vægge og pudsede lofter. Entréen har rødmalede bjælkelofter og klinkegulv. En del af den oprindelige planløsning er bevaret, med entré og trappe, samt have- og spisestue en suite. Øst for entréen er en gang mod gården, der forbinder sove- og gæsteværelser. Mod vest ligger stuerne, og sluttelig et større, nyere køkken. Der er bevaret flere profilerede ovnnicher og i stuerne flere rigt udskårne fløjdøre med gerichter og beslag. I resten af huset ses endvidere flere ældre døre og gerichter. Alle ejendommens installationer er renoveret og ejendommen har fået tilføjet centralstøvsuger.

Sidefløjene er ligeledes hvidkalkede, men opført på en sortmalet, pudset sokkel. Gesimsen er her udført som en sparrenkopgesims. Begge fløje har halvvalmede røde tegltage. Kun den østre fløj er omfattet af fredningen, og for den gælder, at der i rygningen ses to skorstene. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med rektangulært opsprosset overvindue, som nås via tre granittrin. Vinduerne er firerammede og gråmalede. Mod øst er en havedør med glas, og i den nordlige gavl endnu en dør. Bygningen rummer en lejlighed og interiørerne fremstår generelt gennemrenoverede med nyere overflader. Vstføljen indeholder 2 garager, en feriebolig, stort kontor / konferencerum, gæstetoilet.

Gårdspladsen er reguleret med grus, med en brolagt passage fra portåbningen i avlsgården og frem til hoveddøren.

Haven er stor og kuperet, med en ældre linde allé og markante solitære træer.

Avlslængerne er alle pudsede røde, med irgrønne tagplader af metal. Centralt i midtfløjen findes en fremhævet portgennemkørsel med navnetræk og ur samt en tagrytter. Gårdsiderne har flere frontkviste, og den nordlige, udvendige side præges af en række hvidmalede stræbepiller. En ejendom af de sjældne!!

Download salgsopstilling for Knudsejevej 4, 9352 Dybvad

Navn
E-mail
Adresse
By/Postnr
Telefon
  
 Jeg ønsker at få sagsmateriale tilsendt pr. e-mail.
  
 Jeg giver tilladelse til, at ejendomsmæglerfirmaet må kontakte mig vedr. denne sag.