Vandågård - Agersted

Værelser:6
Antal plan:1
Boligareal:219m²
Driftsbygninger:8.801 m²
Grundareal:136,1 ha
Kælderareal:60m²
Byggeår:1952
Ombygget år:1970
Sagsnummer:1659-20
Kontantpris:45.000.000
Ejerudgift md.:5.650
Beskrivelse

Ejendommen består af et produktionsanlæg til 1.200 søer med salg af 7 kg smågrise, samt 136 ha jord, hvoraf 13 ha erhverves via jordfordeling beliggende ved Agersted

Jorden:
Bedriften er bestående af hovedejendommen og 3 bygningsløse ejendomme med et samlet tinglyst areal på 136,0567 ha inkl. jordfordeling. Jorden er fordelt på 128,67 ha agerjord hvor 95,45 ha er placeret omkring hovedejendommen med god lermuldet jord og 33,56 ha er placeret 6 km mod nord med høj sandjord.

Driftsbygninger:
Anlægget er rationelt opbygget med tværgående drivgang der minimerer transport af søer mellem afdelingerne og antal af daglige skridt for medarbejderne. Der er generelt tænkt på arbejdsmiljøet i form af vinduer mellem gangarealer og sektioner, sidevendte farestier og god stor velfærdsbygning på 135 m² med omklædning, 2 badeværelser, frokoststue, kontor og vaskerum. Ventilation fra Skov og KJ klimateknik samt inventar fra Jyden.

Staldene er bestående af:
Farestalde er placeret i midten af bygningssættet i 2 parallelle længer med 310 farestier opdelt i 7 sektioner (heraf 60 stk. fra 2012) og udstyret med vådfodringsanlæg, 50 % fast gulv med varme ved smågrisehulen, triangelriste. Der er mellem de 2 længer etableret overdækket udleveringsrum.

Løbeafdeling med spalteareal og adgang til dybstrøelse. Afdelingen er opdelt i 4 sektioner med 58 bokse i hver og ornegang. Der fodres med vådfodringsanlæg og dybstrøelsesareal forsynes fra en port pr. sektion.

Drægtighedsstald er bestående af 2 sektioner a 300 stk, opdelt i stier opmålt til henholdsvis 3,5x7 m. og 7x7 m. . Stierne er med delvis spalter og fast gulv hvor der udfodres med tørfoder. Ventilationen er kombi diffus. Der ud over er der i 2022 i forlængelse af drægtighedsstalden opført 700 m² polte- og drægtighedsstald med samme dimensioner som den oprindelige stald.

Poltestald med plads til ca. 100 polte i 10 stier, 25 gylte i 5 stier og 28 sygestier til søer i 14 stier. Der fodres med vådfoder og afdelingen er ligeledes forsynet med vinduer til løbeafdelingen.

Sygeafdeling med dybstrøelse.

Klimastalde med ca. 1.000 stipladser i 6 sektioner med støbejernsriste og fastgulv med varme.

Foderlade med komplet male-blandeanlæg fra Skiold med styringstavle fra 2021 med restløs fodring. Korngrav til opfyldning af 3x23 tons samt 3 x 10 tons råvaresiloer. Der udover er der påslag til sækkevarer, diverse færdigvaresiloer, plads til opbevaring af halm og fedttank. Hele bygningen er isoleret.

Gylletanke er placeret øst og vest for bygningssættet og består af 2 tanke - 1 stk. på 3.200 og 1 stk. på 5.000 m³ med overdækning.

Maskinhus opført i stålplader og støbt bund med hovedkanal i den nordlige ende, så bygningen også kan anvendes til planlager. Bygningen er jf. bbr. opført i 1977 med et areal på 310 m².

Besætningen er en ren blå SPF med 1.230 årssøer med årlig produktion af ca. 38+ grise pr. årsso og avlen foregår med egen kernestyring på meget højt niveau. CHR. nr. 97985.

Stuehuset er godt placeret og opført i harmoni med det øvrige bygningssæt. Der er samlet 279 m² fordelt på stueplan med hall med trappe til 1. sal, stort spisekøkken, stor stue, spisestue, kontor, badeværelse og bryggers. 1. sal er bestående af soveværelse og 3 værelser. Kælderen anvendes til fyrrum, depotrum, vaskekælder mm.

Download salgsopstilling for Agerstedvej 19, Agersted, 9330 Dronninglund

Navn
E-mail
Adresse
By/Postnr
Telefon
  
 Jeg ønsker at få sagsmateriale tilsendt pr. e-mail.
  
 Jeg giver tilladelse til, at ejendomsmæglerfirmaet må kontakte mig vedr. denne sag.