Ejendommen er solgt!

Lille og Store Skæggesholt

Værelser:7
Antal plan:1
Boligareal:183m²
Driftsbygninger:5.889 m²
Grundareal:175,3 ha
Kælderareal:10m²
Byggeår:1900
Ombygget år:1990
Sagsnummer:1981-20
Kontantpris:28.000.000
Ejerudgift md.:5.490
Beskrivelse

Nu udbydes Lille og Store Skæggesholt til salg med 175 ha og besætning på 365 køer med opdræt.

Jorden:
Bedriften er bestående af 3 ejendomme, 2 stk med bygningssæt og en bygningsløs ejendom. Der er et samlet tinglyst areal på 175 ha der er fordelt på 157,47 ha agerjord, 6,28 ha eng og den resterende del med bygningsparcel og natur. Jorden er generelt lermuldet sandjord, hvor de fleste hektar er beliggende i større rationelle marker. Der medfølger betalingsrettigheder til det dyrkede areal med mælke- og kvægtillæg.

Driftsbygninger:
6 rækket løsdriftsstald med 252 sengebåse med sand, bund af spalter og adgang til udendørs foderbord. Vestfalia 2x12 malkestald fra 1999 hvor der ved malkerummet er placeret 2 køletanke på 16,5 og 5 ton. Mindre stald med nykælvere i 60 sengebåse, fast gulv, sand i båsene, nakkerør + sygeboks til 6 køer og 5 fællesbokse a 7 kalve. Dybstrøelsesstald til ca. 50 goldkøer samt kælvingsboks. Småkalve opdrættes i 45 enkelthytter samt 4 fælleshytter a 15 kalve + mindre kalvestald til 20 stk. Plansiloer består af stor silo på 60x15x3m med praktisk placering udenfor stalden og 2 stk på 10x39x3m. Alle årg. 2003.

Besætning:
Sund SDM-besætning med status 1 på 365 køer, hvor kvierne er udliciteret til kviehotel. Der er jvf. DMS nøgletal fra den 12.10.2020 en ydelse på 10.271 EKM.

Stuehus:
Fritliggende stuehus på 183 m² fra 1900 der er renoveret i 1990 og indrettet med: Entre med trappe til 1. sal og adgang til badeværelse, kontor, bryggers, viktualierum og stort nordvendt spisekøkken med adgang til haven. I husets østlige ende er der indrettet med spisestue, entre, værelse og opholdsstue.

Skæggeholtvej
Tidligere svineejendom hvor der nu er udnyttet til 60 drægtige kvier i dybstrøelses og udvendigt foderbord samt maskinhus der anvendes til halm. Øvrige driftsbygninger udnyttes ikke.

Stuehus:
Fritliggende stuehus opført i røde mursten og indrettet til bedriftens medarbejdere med fælles køkken, badeværelse, bryggers og stue samt 4 værelser.