Hvem er vi?


Ejendomsmæglerfirmaet Evald Borup I/S er et selvstændigt og uafhængigt ejendomsmæglerfirma med speciale i produktionslandbrug samt skovejendomme, liebhaveri, godser, herregårde, lyst- og jagtejendomme.

Et stærkt team
Ejendomsmæglerfirmaet I/S ejes og drives af Evald Borup og Kristian Høj Kristensen. Evald Borup, som er uddannet landbrugskonsulent med tidligere ansættelse i Aalborg Amts Landboforening og Realkredit Danmark. Evald Borup er desuden Registeret Revisor, ejendomsmægleruddannet fra Aalborg Handelsskole samt uddannet Valuar og har flere gange fungeret som Syns- og skønsmand for Vestre Landsret.
Evald Borup driver mæglerkontoret fra sin privatadresse på Hvinkærgaard i Gerding ved Skørping, hvor han også driver 55 hektar planteavl.

Kristian Høj Kristensen er i 2019 indtrådt som medejer af ejendomsmæglerfirma-et Evald Borup I/S, og har en baggrund med uddannelse som civiløkonom, jordbrugsteknolog og ejendomsmægler. Kristian har tidligere arbejdet med landbrug og realkredit, og siden 2008 som ejendomsmægler med speciale i landbrug. Kristian bor i Pandrup, hvorfra forretningens nordligste kontor er placeret.

Ejendomsmægler og valuar Mie Hansen er ansat i ejendomsmæglerfirmaet. Hun er oprindelig uddannet advokatsekretær og var i 16 år ansat i Realkredit Danmark som landbrugsrådgiver.

Tilflytteren Birgitte Rolsted har indtil foråret 2015 boet på Amager og har 43 års erfaring indenfor den finansielle sektor, heraf 12 år som ejendomsmægler hos Nybolig og 9 år i en privat virksomhed i Nyhavn i København med bl.a. administration af bolighandel, udlejning, pantebreve og restauranter.

Evald Borup og Mie Hansen har arbejdet sammen siden 1986 og er et stærkt ejendomsmæglerteam. Evald Borup og Kristian Høj Kristensen tager sig primært af de større produktionslandbrug, mens Mie Hansen og Birgitte Rolsted hovedsageligt arbejder med lyst- og liebhaverejendommene. Vi elsker alle at sætte pris på naturen, skov, jagt og hvad dermed følger.
 
Frie og uafhængige
Firmaet har ingen samarbejdsaftaler med nogen bestemt bank, kreditforening eller forsikringsselskab.
Der modtages ingen provision, vederlag eller rabat for anvisninger. Frihed og uafhængighed vægtes højt, men der samarbejdes gerne med sælgers og købers advokat, økonomirådgivere, bank og revisor i hvert enkelt salg.
Vi har rabataftaler med Nordjyske og JyllandsPosten, vores rabatter gives videre til vores sælger.

Ansvarlig leder
Evald Borup og Kristian Høj Kristensen er de ansvarlige ledere af firmaet.

Øvrige oplysninger
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup Tlf. 70112020 www.tryg.dk, Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening www.de.dk Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Dansk Ejendomsmæglerforening 5 af 11 Ejendomsformidling, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk. og/eller til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf. 72 40 56 00, www.dnfe.dk

Firmaets cvr nummer 40656537

Kontoret

Evald BorupEjendomsmægler & Valuar
evald@evaldborup.dk Tlf. 40596014
Mie HansenEjendomsmægler & Valuar
mie@evaldborup.dk Tlf. 40825020
Birgitte RolstedSalg & Support
birgitte@evaldborup.dk Tlf. 22288086