Ejendommen er solgt!

Søndergaard med tilhørende gårde.

Boligareal:130m²
Driftsbygninger:5.456 m²
Grundareal:234,5 ha
Byggeår:1910
Ombygget år:1982
Sagsnummer:1440-14
Kontantpris:0.000
Ejerudgift md.:75.738
Beskrivelse

Søndergaard med tilhørende gårde.

Nu udbydes større svineproduktion i Vendsyssel. Ialt hører 234, 46 ha til bedriften fordelt på flere omkringliggende ejendomme. Hovedejendommen beboes af ejer, hvor også sobesætningen befinder sig med en størrelse på 640 søer incl. gylte. Smågrisene transporteres til ejendommen Baas, hvor der er opført en nyere smågrisestald i elementbyggeri. Her er også mulighed for opfedning af slagtesvin i ældre stalde. Jorden er bortforpagtet til og med 2015. Alt foder indkøbes som færdigfoder. Gennemgående er der anvendt Echberg fodringssystem, Skovs ventilation samt Jyden staldinventar. Ejendommen sælger med besætning og maskiner i fuld drift

Boligen på Søndergaard
Indeholder 160 m2 boligareal, hvidkalket og med eternittag. Køkken fra 2009, toilet og bad fra 1970erne, tag og vinduer fra 1982. Vand fra Frederikshavn vandforsyning. Opvarmning Oliefyr. Spildevand Trixtank.


Staldene på Søndergaard
Indrettet til sohold, med en besætning på p.t. 640 søer, og tilladelse til at udvide til 1100 søer. Det væsentligste bygningssæt er et elementbyggeri fra 2002 på ialt 3.412 m2 med tilhørende gylletank på 3300 m2. Stalden indeholder bla. 216 farestier, 28 poltestier, 9 gyltestier a 12 i hver, løbeafdeling med 48 boxe til løsgående, 9 dybstrøelsesstier samt drægtidhedsstald bestående af 8 boxe med 52 pladser i hver. Fodring i Cafeteriesystem bestående af 2x52 plads anlæg. Øvrige bygninger fremgår af opstilllingen andensteds.

Bygningssættet på Ovnstrupvej 10
Ældre bygninger som trænger til en kærlig hånd

Boligen på Baas
Ældre bolig opført i 1880 på 176 m2 boligareal. Hvidkalket med eternittag. Har senest været udlejet, men står p.t. tom.

Staldene på Baas
Elementbyggeri fra 2006 med plads til smågrisene sektioneret op i 6 afsnit med plads til 400 i hver i niveauet 7-30 kg. Gylletanke på henholdsvis 800 m3 og 3300 m3. Udendørs fodersiloer. Flere ældre stalde som kan anvendes til slagtesvineproduktion.


Ejendommens jorde.
Jordene er samlet på 5 adresser. Ovntrupvej 6 har 74,4 ha, Blåkildevej 21 har 14,6 ha(bygningsløs), Båsvej 8 har 95,1 ha, Tværhøjvej 15 har 48,5 ha(bygningsløs) og endelig Ovenstrupvej 10 har 1,74 ha. Ialt 234,4667 ha iflg. tingbogen
Iflg markplan 189,39 ha EU pløjebart EU jord samt 25 ha permanente græsser, resten bygningsarealer, have, gårdsplads m.v. I øjeblikket er 5 ha EU berettiget anvendt til grusgravning, ligesom 2 ha EU berettiget er udlejet og forudbetalt frem til 2015, for undersøgelse af mulig olieforekomster i undergrunden.
Ejendommens jorde er bortforpagtet frem til og med høsten 2015. Jagten er fri ved overtagelsen.

Maskiner
Bedriften råder over få maskiner som medfølger