Ejendommen er solgt!

Brogaard & Korupgaard

Værelser:7
Antal plan:3
Boligareal:254m²
Driftsbygninger:7.641 m²
Grundareal:172,9 ha
Kælderareal:7m²
Byggeår:1840
Ombygget år:1996
Sagsnummer:1443-14
Kontantpris:0.000
Ejerudgift md.:2.257
Forbrugsafhængig udgift md.:368
Beskrivelse

Brogaard & Korupgaard
To samdrevne svineejendommen på i alt 172,8 ha.
Brogaard på 91 ha er indrettet til 450 årssøer med smågrise op til 30 kg. Godkendt til 240 dyrenheder. Hjemmeblandet vådfoder, 1150 tons lagersiloer, 50 tons indtag fra 30 tons korngrav. 10 mdr. gylleopbevaring. Flere stalde opført i elementbyggeri, Egebjerg inventar. 112 farepladser, 2000 klima stipladser. 2 maskinhus/lade på 1888m2. Miljøgodkendt til 1400 søer.
Korupgaard på 81 ha indrettet til slagtesvin med 1215 stipladser fordelt på to stalde i flere sektioner. Godkendt til 165 dyrenheder, 9. mdr. gylleopbevaring, Bolig opdelt i to lejligheder, udlejet, opvarmning pillefyr. Sælges uden besætning, maskiner kan købes særskilt.

Bolig på Brogaard
Opført i 1840. Løbende vedligeholdt. Vinduer fra 1996, køkken fra 2010, badeværelse fra 2013. Bygningen hvidpudset med stråtag. I 1982 udvidet med pejsestue og vinrum. I alt 268 m2 boligareal, heraf 30 m2 på 1. sal. Varme fra halmfyr, vand fra egen boring. Spildevand til godkendt nedsivningsanlæg.

Driftsbygninger Brogaard
Indrettet til 450 søer med afsætning af 30 kg grise. De oprindelige bygninger der danner ramme om gårdspladsen er indrettet med gildesal, lade samt velfærdsrum. 2 ældre protekta stalde er stadig i drift, opført i 1978. I 2003 er der i elementbyggeri opført flere stalde, herunder klimastalde, farestald samt 1100 m2 løbe-kontrolstald. To store siloer rummer gårdens avl. Senest halm/maskinhus på 1400 m2 opført i 2011. Halmfyr på 400 kw Faust årg. 2004 til rundballer.2 gyllepumper, Samson medfølger.

Jorden Brogaard.
Arealerne mod syd øst er afgivet til en jordfordeling - ca 18 ha, heraf ca.17 EU rettigheder, (sælger har genkøbsret efter udlagt til vådområde) i stedet er erhvervet 8,1 ha samt 10 ha, begge arealer med adgang fra Korupvej. Tingbogen oplyser 91,3 ha. De fordeler sig med 67,5 ha EU berettiget jord under plov, 9,34 ha anvendes til juletræer, hvoraf 5,9 ha er udlejet incl. træer. Resten medfølger i handlen. 5.000 plantet i 2010, 16.500 plantet i 2012 samt 15.000 plantet i 2013. Herudover 4,52 ha med pyntegrønt samt 4 ha skov i småstykker, passende til at holde på råvildtet.

Maskiner
Maskinerne er ikke til salg i nærværende salgsopstilling, men kan købes også delvis hvis behov og interesse.

Bolig Korupgaard
Opført i 1892. Boligareal på 227 m2, heraf 20 m2 på 1. sal. Gulstens med eternittag. Opdelt i 2 lejligheder. Opvarmning 16 kw stokerfyr fra 2012.

Driftsbygninger på Korupgaard
1215 stipladser til slagtesvin fordelt på 4 sektioner. Vådfodringsanlæg Datamix står i laden. Halvtag til maskinhus samt 1050 m3 gyllebeholder opført i elementer.

Jorden Korupgaard
Tingbogen oplyser 81,47 ha. fordelt på 67,23 ha Eu jord under plov, 5,21 ha med piletræer, 3 ha permanente græsser, samt 4 ha skov resten gårdplads, skel bebyggede arealer.