Ejendommen er solgt!

Store Birket

Værelser:8
Antal plan:3
Boligareal:195m²
Driftsbygninger:1.721 m²
Grundareal:74 ha
Byggeår:1934
Sagsnummer:1447-15
Kontantpris:9.500.000
Ejerudgift md.:2.072
Beskrivelse

Store Birket
En tidligere kvægejendom med plads til 60 køer i bindestald plus opdræt. Boligen er gennemrenoveret og fremtræder meget præsentabelt. Staldene er nedslidte, dog er ungdyrstald, gylletank og lade/maskinhus anvendelig til fortsat drift. Ejendommen råder over et samlet areal på 73,9745 ha.

BOLIGEN
Opført i 1934 med et samlet boligareal på ca. 255 m2. plus 10 m2 kælder. I 2007 er underetagen gennemgribende renoveret med bla. to nye badeværelser, køkken, baggang m.v. I 2009 er 1. salen totalrenoveret. Huset er opført i røde sten. Taget er fra 2009 belagt med cement sten. Vandforsyning fra Sæby Vandforsyning. Afløb septictank, sivedræn. Opvarmning fra nyt oliefyr årgang 2014, placeret i kælderen.

DRIFTSBYGNINGERNE
Den oprindelige gård der danner ramme om gårdspladsen er opført i 1934, indrettet som kalvestald, bindestald og lade. Siden er der tilført ny kalvestald i 1973, roerum i 1989 samt kviestald i 1996 på 336 m2. Herudover 370 m3 ensilageplads og gyllebeholder på 180 m3 samt storebror på 1280 m3. Fremtiden for bygningerne byder på kviehotel eller en besætning af ammekvæg.

JORDEN
Ejendommen har et samlet jordtillæggende på 73,9745 ha, fordelt på hovedparcellen hjemme, to ydermarker plus en eng. Seneste markplan har et samlet EU areal på 69,18 ha hvoraf 8,59 ha er permanente græsser. EU støtten indeholder kvæg og mælkepræmier, der i 2015 giver kr. 226.175 i alt i støtte. Jorden er øjeblikket bortforpagtet. Ved beregning af jordlejen er der taget hensyn til de forhøjede EU tilskud.

ØVRIGE TING
Ejendommen sælges uden løsøre og besætning. Ved salg kan forpagtningskontrakten opsiges senest den 30. august med virkning samme år.