Ejendommen er solgt!

Dronninglund Hovedgaard

Antal plan:1
Boligareal:917m²
Driftsbygninger:5.413 m²
Grundareal:162,7 ha
Kælderareal:18m²
Byggeår:1880
Ombygget år:1997
Sagsnummer:1458-15
Kontantpris:30.600.000
Ejerudgift md.:6.768
Beskrivelse

Dronninglund Hovedgaard
En historisk familieejet herregård beliggende i det smukke Øst-Vendsyssel i Brønderslev kommune, i den vestlige kant af Dronninglund by. Samlet areal på 162,7 ha. 3 længede hovedbygning, stor ridehal, stalde, udlejningslejligheder, tidligere savværk ombygget til lagerlokaler med udlejning for øje. Store dele af det oprindelig voldgravs og fiskedams-system er bevaret - oprindeligt udgravet af munke. Herudover besidder ejendommen også halvdelen af den oprindelig barokhave som hørte til slottet. Beliggende fantastisk smukt, som en del af byens vartegn, der sammen med Dronninglund Slot, byder på spændende historier fra fortid, blot et kvarters kørsel fra Aalborg. En ejendom som rummer mange muligheder.

Hovedbygningen
Tre længede hovedbygning opført i 1880 på i alt 747 m2 i grundplan, hertil 170 m2 boligareal på 1. salen. Bygningen er løbende vedligeholdt og fremtræder præsentabelt med hvidkalkede mure og gulkalket sokkel og gesims. Taget er rødt halvvalmet tegltag med fem skorstenspiber i rygningen. Hovedfløjen bebos af ejeren, øvrige fløje er udlejet både til boligformål og erhverv. Bygningen er mod nord omkranset af vandfyldte voldgrave. Hovedbygningen er fredet. Poul Henningsen (PH) har været arkitekt på hovedbygningen i 1926, ved genopførelse efter brand. Opvarmning fra eget 80 kwTwin Heat fyr. Vand fra egen boring. Off. kloak samt fibernet.

Driftsbygningerne
Vest for hovedbygningen er placeret en stor moderne ridehal på 1494 m2 opført i stålspær, med sider af murede vægge. Bygningen er oprindeligt fra 1926 tegnet af Poul Henningsen (PH) Stalden opført i røde munkesten fra 1940 og er sammenbygget med ridehallen. I alt 1135 m2 stald og lager. Den gamle hestestald fra 1880 på 357 m2 er bevaret. Driftsbygningerne har egen gårdsplads med velbevarede overkørsler over voldgraven fra offentlig vej.

Savværket
På modsatte side af vejen, Slotsgade 1, er gårdens oprindelige savværk beliggende. Består af en velrenoveret bolig opført i 1934 oprindeligt som kontor og bolig, men nu med et samlet boligareal på 187 m2 og 47 m2 kontor. Herudover 5 lagerbygninger på i alt 1600 m2. Det hele er udlejet. Øst for savværket og umiddelbart i tæt nærhed af huset befinder sig flere søer. Vand fra egen boring. Off. kloak samt fibernet.

Jorden.
Samlet areal iflg. tingbogen på 162,7 ha. Fordeler sig med 123,8 ha eu berettiget jord, hvoraf 5,7 ha nærliggende areal anvendes til hestefolde. 24,2 ha Skov, primært løvskov. Alt jorden samlet i en stor firkant omkring bygningerne og slottet. I alt 118,1 ha marker er bortforpagtet sammen med 7200 tdr. kartoffelrettigheder. Jagten er udlejet.

Øvrige
Gården har egen hjemmeside og Facebookside, hvor man kan få et lille indblik dagligdagen på www.hovedgaarden.dk - FB: Dronninglund Hovedgaard & Savværk. Samlet er der på ejendommen lejeindtægter for kr. 1.5 mill. Nærmere indblik i disse indtægter gives i forbindelse med besigtigelse af ejendommen