Ejendommen er solgt!

Skov i Støvring.

Driftsbygninger:282 m²
Grundareal:86,2 ha
Sagsnummer:1461-15
Kontantpris:11.050.000
Ejerudgift md.:557
Beskrivelse

Skov i Støvring.
Ejendommen er beliggende ca. 10 km syd for Aalborg.
Det er meget nemt og hurtigt at komme til og fra ejendommen i kraft af nærheden til E45.
Ejendommens samlede areal er på 86,2 ha, hvoraf de 69,4 ha er fredskov.
Resten af ejendommen er også præget af skov - bare uden fredskovsforpligtigelsen.
De ca. 16 ha er gammel skov - resten er relativt ung, hvoraf hovedparten er anlagt efter stormen i januar 2005.
Den unge del af skoven er anlagt med hovedvægt på løvtrækulturer, som i dag fremstår som meget vellykkede og tætte ungskovsbevoksninger.
I forbindelse med genplantningen efter stormen, er en del mindre arealer friholdt for gentilplantning og bliver slået og passet som små skovenge, udsigtspunkter og vildtagre. Kombinationen af de unge og tætte løvskovsbevoksninger og de mange små lysåbne områder, har da også resulteret i, at ejendommen huser en betydelig bestand af råvildt.
Terrænmæssigt er ejendommen kuperet - dog ikke i en grad, så en rationel drift generes. Det kuperede terræn bevirker, at man på en tur rundt i skoven, møder et væld af smukke scenarier.
På ejendommen er der opnået tilladelse til at konvertere de eksisterende bygninger, med nyt byggeri, på en yderst gunstig placering i en pragtfuld natur.
Byggeretten omfatter en bolig på 274 m2 - hertil kommer maskinhus på 96 m2 og garage ligeledes på 96 m2.
Der er tale om en unik chance for at kunne opføre nybyggeri i meget smuk natur, og hvor man samtidig er tæt på hovedfærdselsåren E45.