Ejendommen er solgt!

Skaarhøjgaard

Værelser:7
Antal plan:3
Boligareal:226m²
Driftsbygninger:13.319 m²
Grundareal:181,9 ha
Kælderareal:40m²
Byggeår:1934
Ombygget år:1975
Sagsnummer:1556-18
Kontantpris:44.000.000
Ejerudgift md.:5.101
Beskrivelse

Stor moderne kvægejendom i Himmerland, Rebild kommune beliggende i nærheden af Suldrup og Støvring by. Her er 590 årskøer i nyere moderne staldanlæg, opført i elementbyggeri, samt velpassede ældre staldanlæg til goldkøer. Fint staldanlæg til kalvene, samlet eget areal på 237 ha, hertil forpagtninger så markplanen lyder på 330 ha. Boligen opført i 1934, løbende renoveret. Ejendommen er i fuld drift.

BOLIGEN
Samlet boligareal iflg. BBR på 226 m2 Grundplan på 136 m2. Hvid facademur med tag af eternit. Renoveret omkring år 2000. Opvarmning med oliefyr. Vand fra Årestrup vandværk.

DRIFTSBYGNINGERNE
Malkekarrussel mærket Vest Falia til 40 køer, udvendig, årgang 2004 med tilknyttet opsamlingsplads. Mælkesiloer på 22 m3 udendørs samt buffertank på 18.000 liter. Anlægget opfylder alle Arla krav. Malker 3 gange/døgn. I alt 500 sengebåse med sand i båsene og spaltegulve med skrabere i østbeliggende bygning på 40x100 meter ialt areal på 4.000 m2 i søstenselementer og gardiner i siden. Ældre stalde huser bla. 100 goldkøer med spaltegulve, kalvestald, kælvningsboxe, foderlade samt maskinhus. 2 gyllebeholdere ved staldene på i alt 6.850 m3 samt en 2400 m2 i marken. Lejer herudover hos naboer ca. 4.000 m3 plads. Det giver 5 mdr. opbevaringsplads. 4000 m2 areal til støbt ensilageplads. Kvierne bliver passet på et kviehotel, når de er syv måneder gammel.

JORDEN
237 ha iflg tingbogen, fordelt på flere ejendomme, herunder en med mindre bygningssæt på Skråvejen 7 i Årestrup, boligen her udlejet til en medhjælp. I alt 216 ha EU berettiget markjord. Herudover er der forpagtet en hel del jord af de lokale naboer, ialt 114 ha. Det betyder 330 ha i alt i markplanen for 2018.

ØVRIGE OPLYSNINGER
Besætningen består af 590 årskøer SDM/blandet, samt 113 kvier hjemme på gården og 303 kvier i pasningsaftale til 15 kr/dag. Der medfølger lidt maskiner, resten leaset, maskinstationen laver en del af markarbejdet. Der er ca. 1.500.000 fe grovfoder i stakkene. Gennemsnitsmælkeydelse pr ko 13.000 liter.