Ejendommen er solgt!

Kærsgårdvej 6

Værelser:8
Antal plan:1
Boligareal:197m²
Driftsbygninger:4.202 m²
Grundareal:57,5 ha
Kælderareal:7m²
Byggeår:1919
Ombygget år:2010
Sagsnummer:1648-19
Kontantpris:9.250.000
Ejerudgift md.:7.989
Beskrivelse

Kvæggård med et samlet areal på 57,45 ha beliggende ved Vidstrup, nordvest for Hjørring - ejendommen sælges tom for besætning, maskiner og beholdninger.

Stuehus fra 1919 der er gennemrenoveret i 1997 og tilbygget i 2010. Husets 188 m² er indrettet med bryggers, spisekøkken, 1 badeværelse, 2 stuer, soveværelse, 2 værelser og kontor.

Tinglyst areal på 57,45 ha fordelt på 50,08 ha agerjord, 2,02 ha eng og resterende areal til bygningsparceller og natur. Der er tale om god jord med attraktive betalingsrettigheder.

Staldanlæg til 300 jerseykøer i byggeri der løbende er blevet udvidet. De væsentligste bygninger består af:

Løsdriftsstald fra 1995 med tilbygning i 2003 på i alt 1.927 m² med 200 sengebåse i 6 rækker med måtter, fast gulv, skrabeanlæg og ventilator samt 6 kælvingsbokse. Der er i hver side af stalden foderbord. Malkestalden er 2x8 sildebensstald fra SAC med aftager. I tilbygning er der opført teknikrum med køletanke på 5 og 14 ton samt kontor. Bygningen er opført med stålspær med eternittag hvor 2/3 skal udskiftes.

Kviestald fra 1972 og 2003 med bebygget areal på 661 m² med 100 sengebåse i 3 rækker med sand i båsene og fast bund med skraber.

Kviestald fra 2006 der er sammenbygget med ko- og ovenstående kviestald. Stalden er opdelt i 2 hold med dybstrøelse og 2 foderborde.

Kalvestald i rundbuehal på 108 m² med støbt bund, 32 enkelt bokse og ventilation fra Rotor.

Maskinhus og foderlade fra 2001 på 920 m², plansilo på 10x10 med og værksted samt snegle til 3 glasfibersiloer på 0,7 - 0,7 - 1,2 og 12 ton.

Plansiloer på plads med 1.960 m² opdelt i 6 stk. med sider fra 1,15 til 2,8 m. Siloerne er godt placeret i forhold til staldanlægget og køreforholdene er gode med asfalt i området ml. stald og siloer.

Gylletanke fra 1992 og 2006 på 1.060 og 3.500 m².

Der ligger påbud fra Hjørring Kommune om korrekt registrering/lovliggørelse i BBR-ejerregisteret, for så vidt angår bygning nr. 5, 6, 7, 8 og 9. Køber sørger for registrering/lovliggørelse. Der er i prisfastsættelsen af driftsbygningerne taget højde for dette.