Ejendommen er solgt!

30,50 ha skov og jagt nær Mariager fjord

Grundareal:30,5 ha
Sagsnummer:1995-20
Kontantpris:2.750.000
Ejerudgift md.:249
Beskrivelse

Smukt beliggende 30,5 ha skov med udsigt til Danmarks smukkeste fjord - Mariager Fjord - fra skovkanten udover engen.

Skovens navn er Maskedal skov, som er en del af Hou skov er beliggende syd for fjorden i et ca. 15 km større skov kompleks tæt på fredet overdrev, 2 km til Assens og små 5 km til Mariager.
Maskedal skov er beliggende i lettere kuperet område med smukke smeltevandsdale, fredede rundhøje, varieret beplantning af løvtræ og nåletræer. Flere fine udsigtspunkter til bl.a. Mariager Fjord, hvor den smukke solnedgang kan nydes.

Skoven er ”2. generations” skov, som i 1940’erne var et hedeareal med mark, krat og græsningsoverdrev, men som i begyndelsen af 1950’erne blev tilplantet, primært med rødgran, douglasgran og skovfyr. Gamle bøgebevoksninger og mangestammede bøge og solitære ege er bevaret. Skoven fremstår i dag som en meget varieret skov både med hensyn til træartsfordeling og aldersfordeling.
Stormen i 2005 væltede de gamle tømmerbevoksninger af rødgran. Disse arealer er genkultiveret med eg og bøg med indblanding af ær og skovlind. Kulturerne er i god vækst.
Skoven fremstår nu som fuldt tilplantet med bevoksninger af bøg, eg, lind, rødgran, skovfyr, grandis, nobilis og nordmannsgran. Der er indslag af gamle bøge og ege, som den nuværende og tidligere ejere har bevaret.
Der er en god tilvækst, som vil medføre stigende vedmasse.
Opgaverne fremover bliver udtynding af tømmerbevoksninger og udhugning i kulturerne. De fleste nobilis og nordmannsgranbevoksninger er i dag tømmerbevoksninger, da juletræproduktion og klipning af pyntegrønt er under afvikling.
Sælger, der er skovrider, giver gerne sin viden om skoven videre til en ny ejer.

Jagten:
Området er rigt på råvildt, harer, ræve, snepper, duer og andet småvildt. Sælger oplyser at, der har været strejf af krondyr og dåvildt.

Arealet er opdelt, således at 27,78 ha er noteret som fredskov og 2,72 ha er noteret som frijord, som betyder at ejendommen er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt, og kan derfor erhverves frit af alle, herunder også af virksomheder.
Det vurderes, at der vil kunne opnås tilladelse til opsætning af en mindre arbejdshytte.

Dette er en vidunderlig skov med mange muligheder for en kommende ejer, hvor skovdrift og jagt fint kan kombineres.