Ejendommen er solgt!

Striben & Myhren

Værelser:7
Antal plan:1
Boligareal:282m²
Driftsbygninger:19.859 m²
Grundareal:409,3 ha
Kælderareal:225m²
Byggeår:1878
Ombygget år:2000
Sagsnummer:2015-20
Kontantpris:101.500.000
Ejerudgift md.:19.887
Beskrivelse

Et harmonisk storlandbrug, beliggende mellem Vodskov og Dronninglund med planteavl, svineproduktion og kyllingefarm i fuld drift.

Jorden:

Jorden er beliggende i gode samlede enheder med et samlet areal ved Striben, Myhren og den bygningsløse ejendom med 255 ha, Bækmark med 107 ha og Øster Toftegaard med 46 ha. Bedriften har et samlet tinglyst areal på 409 ha fordelt på 330,87 ha agerjord, 6,54 ha Poppel, 22,13 ha græs og ca. 35 ha skov/natur og den resterende del med bygningssæt. Jorden er bestående af både ler- og sandjord og markplanen for 20/21 består af 615 ha inkl. forpagtede arealer hvor kartofler udgør 21%, hvede 44%, vårbyg 15% og raps 12%. Kartoffelproduktionen udgør 51.310 tdr. med leveringsrettigheder til AKV-Langholt hvorfra der også modtages 25.000 m³ rensevand der anvendes til markvanding suppleret med egen boring.

Svineproduktion:

Svineproduktionen er baseret på Myhrens soanlæg fra 2007 hvor der er tilladelse til 1.700 søer i et anlæg på 6.300 m² med 358 farestier, løbestald med ornegang og 329 bokse, drægtighedsstald med 528 bokse i T-stier hvor der er yderligere kapacitet til 300 løsgående søer der fodres med gulvfodring. Poltestald med 240 stipladser samt 14 små og 10 store stier disponible stier. I forbindelse med løbestalden er der sygeafdeling med dybstrøelse og 7 ornestier.. Der er i midten af bygningen i 2018, efter brand, genopført foderlade og blanderi med Skiold vådfoderanlæg. Et godt bygningssæt hvor der fra opførelsen er tænkt på mulighed for udvidelse, så anlæggets gode logistik er bevaret.

Smågrise opdrættes fra 6-32 kg på Striben i klimastalde med 6.400 stipladser + 240 stipladser til slagtesvin/polte. Der ud over er der lejet stald med årlig kapacitet til 20.000 smågrise og 800 slagtesvin.

Slagtesvin og polte opfedes på Bækmark med 1.200 stipladser hvor af 350 anvendes til polte. 4 sektioner har 1/3 spalter og 2/3 fast gulv og 2 sektioner har spaltegulv.

Korn og foderopbevaring foregår primært på Myhren hvor der er kapacitet til 37.000 tdr. i 2 planlagere der forsynes fra nyere korngrav og farmfan tørreri. Korn transporteres til soanlæggets blanderi og forsyning til klima- og slagtesvinestalde er udliciteret til CR-foderservice.

Der er på ejendommene i alt 4 gylletanke med samlet kapacitet på 14.600 m³.

Kyllingeproduktion:

På Bækmark er der også kyllingeproduktion i bygning fra 1999 på 1.900 m² med årlig produktion af 307.000 slagtekyllinger.

Boliger:

Hovedbygningen på Striben er opført i 1878 og renoveret fra 2000-2005 med bl.a. køkken, badeværelse og vinduer. Seneste renovering er foretaget i 2020 med nyt tag. Bygningen er med sin markante fortrappe og høje kælder en præsentabel bygning der er godt placeret på gården med sidefløje og stor sydvendt have. Ud over boligdelen er der i den østlige sidefløj i 2008 indrettet med
gildesal, køkken og toiletter.

Stuehuset på Myhren er totalrenoveret i 2007 med et samlet boligareal på 250 m² og anvendes af ejendommens driftsleder.

Øvrige 7 boliger anvendes primært af bedriftens medarbejdere og indbringer årligt en lejeindtægt på kr. 288.000. 2 af boligerne er ledige og 1 stk anvendes af driftsleder.