Ejendommen er solgt!

Svineejendom i Tylstrup

Værelser:7
Antal plan:1
Boligareal:212m²
Driftsbygninger:4.066 m²
Grundareal:99,4 ha
Byggeår:1880
Ombygget år:1997
Sagsnummer:2100-22
Kontantpris:25.000.000
Ejerudgift md.:4.321
Beskrivelse

Slagtesvineejendom beliggende i Brønderslev kommune få kilometer øst for Tylstrup. Samlet areal på 99,43 ha, samt 3450 stipladser til slagtesvin.

Boligen opført i år 1880 væsentligt ombygget i 1997. Grundareal på 140 m2 samt 1 sal. på 72 m2 ialt 212 m2. boligareal. Opvarmning fra gyllekøling. Vand fra Hjallerup vandforsyning.

Driftsbygningerne er indrettet til opdræt af slagtesvin. Moderne staldanlæg fra 2009 på 2450 m2 indeholder 2560 stipladser samt udleveringsrum til 220 sl. svin. Fuldspaltet. Vådfodring. Øvrige staldbygninger moderniseret og indeholder ca. 890 stipladser. Delvis spalter, Vådfodring, teknikrum og kontor. Ialt er 3.450 slagtesvinepladser, 220 udleveringspladser samt ca 30 pladser til aflastning. Der er indsendt miljøansøgning om tilladelse til en samlet produktion på 7.000 stipladser.
Lade på 285 m2 indeholder planlager, kværn og fodersiloer. Maskinhus på 344 m2 har delvis planlager. Amerikanersilo med rører til ca 9.000 tdr. 2 gylletanke, en på 5.000 m3 med overbygning, samt 1060 m3 traditionel.

Jorden er beliggende lige omkring ejendommen. Samlet areal på 99,43 ha hvoraf 82,99 ha er omdriftsjord med EU støtte samt 1,51 ha udyrket med støtte. Arealanvendelse 61,5 ha frøgræs, 15 ha raps samt 6.49 ha hvede. Marken overdrages efter høst, idet sælger ønsker at høste markerne forinden de afleveres til ny ejer. Jorden afleveres i stub. Ejendommen har et større bevokset moseområde hvor der er fine jagtbetingelser.

Besætning
Ejendommen er i fuld drift Sælger har ½ års opsigelse på levering af smågrise, der opsiges i forbindelse med underskrift af købssaftale. Udgangspunktet er at ejendommen sælges uden besætning hvor ny ejer afventer brug af staldene indtil sælger har afleveret de sidste slagtesvin.

Maskiner
Der medfølger inden maskiner til brug for markdriften.