Ejendommen er solgt!

Kokkenborg

Værelser:7
Antal plan:1
Boligareal:220m²
Driftsbygninger:5.671 m²
Grundareal:167,2 ha
Byggeår:1868
Ombygget år:1973
Sagsnummer:2185-23
Kontantpris:30.500.000
Ejerudgift md.:7.638
Beskrivelse

God kvæggård der efter jordfordeling, har opnået en god arrondering, med arealerne placeret inden for 2 km radius af hovedejendommen. Det matrikulære areal er opgjort, efter udleveret skematisk redegørelse ifm. jordfordeling, til 165 ha. Disse marker er tilføjet jf. markplanen:

Driftsbygningerne udgør samlet 3.348 m² og består at kostalde med dybstrøelse til 250 køer, hvor næsten alle bygninger er opført i stålspær og har gode alternative anvendelsesmuligheder.

Der er uden om bygninger lavet gode vejanlæg med asfaltering samt 4 plansiloer a 12x50 m + gylletanke på 700 og 3.000 m³

På Hønborgvej 7 anvendes boligen af medarbejdere og sælger bebor Hønborgvej 9.