Ejendommen er solgt!

Bjørnhøjgaard og Kimbrergaarden

Værelser:9
Antal plan:1
Boligareal:296m²
Driftsbygninger:3.375 m²
Grundareal:124,8 ha
Kælderareal:56m²
Byggeår:1909
Ombygget år:1989
Sagsnummer:1571-18
Kontantpris:18.200.000
Ejerudgift md.:7.526
Beskrivelse


Svineejendom fordelt på 2 enheder, indrettet til klimagrise samt slagtesvin. Samlet areal på 124 ha. Ejendommene er beliggende ved Lille Binderup i Himmerland få kilometer fra Aars i Rebild kommune.

Bjørnhøjgaard, Hovedejendommen Kimbrervej 28
Boligen opført i 1909 senere væsentlig ombygget i 1989. Opført i røde sten. Samlet areal på 296 m2 boligareal heraf 115 m2 på 1 salen. Skøn have mod syd. Gårdspladsen bevaret fra gammel tid med de omrindelige driftsbygninger som ramme omkring. Opvarmning jordvarme og gyllenedkøling. Drikkevand fra Haverslev vandværk. Driftsbygningerne er oprindelig kvægstald senere indrettet til slagtesvin. 1620 stipladser i den store stald, samt 350 stipladser i vestlænge. Øvrige bygninger består af gylletank, maskinhus samt lade. Godkendt til 6400 slagtesvin. Tørfodring fra siloer.

Kimbrergaarden, Ejendom nr. 2, beliggende Viborgvej 38
Boligen udlejet, indrettet med to lejemål, Stueplan/1. sal. Opført i 1940 i røde sten. Samlet boligareal på 267 m2 heraf 107 m2 på 1. sal. Vand fra Haverslev vandværk, opvarmning fra flisfyr placeret i driftsbygning.
Driftsbygningerne indrettet til smågrise - utidssvarende. Herudover lade, maskinhus samt en stor godkendt gyllebeholder.

Jorden
Ialt iflg tingbogen 124,78 ha. består af 90 ha i omdrift, 20 ha permanente græsser med EU tilskud samt 10 ha mose, krat, vandhuller og natur. Den fredede jernalder-fæstning Borremose er beliggende på arealerne til Kimbrergaarden.